esmaspäev, 26. september 2011

Noortevaldkonna uudised - september

4 kommentaari:

 1. NOORTEVALDKONNA UUDISED - SEPTEMBER 2011
  Uudised
  Valitsus kiitis heaks senitehtu noorsootöö strateegia elluviimisel ja plaanid aastateks 2011-2013
  25. augustil kinnitas vabariigi valitsus „Noorsootöö strateegia 2006–2013“ rakendusplaani aastateks 2011–2013 ja strateegia eesmärkide ning rakendusplaani täitmise möödunud aasta aruande. Lisainfo: www.entk.ee/dokumendid
  Jaapani noorte delegatsioon osaleb Eestis noortevahetusel
  11-liikmeline Jaapani delegatsioon osaleb Eestis 17 päeva (11.-27.09.2011) kestval Hea Tahte Missioonil, mille eesmärk on suurendada noorte teadlikkust kultuuri, ettevõtluse, hariduse jm vallas ning seeläbi tihendada ka koostööd kahe riigi vahel. Hea Tahte Missioon on üks osa noortevahetusprogrammist, mille käivitas Jaapani Valitsuskabinet 1959.a aastal mälestamaks Jaapani keisri Akihito abiellumist 1959 aastal. Enam kui kahe nädala jooksul külastavad noored erinevaid laste- ja noorteasutusi, Tartu ülkooli, haridus-ja teadusministeeriumi, äriettevõtteid, kohtuvad Riigikogus noorte toetusgrupi esindajatega ning osalevad kolmepäevasel seminaril, kus koos eesti noortega arutatakse, kuidas oleks noortel võimalik ühiskonna arengusse rohkem panustada. Koostöö noortevaldkonnas Eesti ja Jaapani vahel sai alguse 2006.a. kui Jaapani noorte delegatsioon esmakordselt Eestit külastas. Eesti-Jaapani noortevaldkonna koostööd koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus.
  Noorsootöötaja kutse taotlemise dokumente saab esitada 1. oktoobrini
  Eesti Noorsootöö Keskus võtab kuni 1. oktoobrini vastu dokumente Noorsootöötaja III, IV ja V
  kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. Lisainfo: www.entk.ee/noorsootootajakutse
  Oktoobris toimub üle-eestiline noorsootöö nädal
  19.-26. oktoobrini toimuva noorsootöö nädala eesmärk on kaasata noorsootöösse sihtgruppe, kes pole varem noorsootöös osalenud ja noorsootöö tutvustamine laiemale avalikkusele. Noorsootöö nädala keskne teema on noorsootöö võimaluste ja positiivsete kogemuste tutvustamine nii noortele kui täiskasvanutele. Nädala raames toimuvate tegevuste parema ülevaate saamiseks on Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehele loodud noorsootöö nädala kalender, kuhu organisatsioonid saavad oma tegevused sisse kanda. Registreeri enda üritus siin: www.entk.ee/noorsootoonadal
  Novembris toimub Eesti V Noorsootöö Foorum
  14.-15. novembrini toimub Tartus Dorpat`i konverentsikeskuses Eesti V Noorsootöö Foorum. Foorumile on oodatud osalema noorsootöötajad kõikidelt tasanditelt, noorte ja noorteühingute esindajad, sidusvaldkondade tegijad (sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, kultuuritöötajad jne.), noorsootöö korraldajad kõikidel tasanditelt, poliitikakujundajad ja uurijad. Foorum on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Registreerumine: www.entk.ee/foorum
  Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. novembril
  Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. novembril, taotluse saab esitada uudsel e-vormil. Soovides oma projektitaotlusele individuaalset nõustamist, saatke eeltäidetud taotlusvorm e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee

  VastaKustuta
 2. Kuulutused
  Eesti-Läti partnerlusseminar BORDERGAME 7.-9. oktoobril Valgas, Valkas ja Nakatul
  Partnerlusseminaril kohtuvad Eesti ja Läti noored, et arutada tulevasi koostööprojekte. Kandideerima on oodatud vähemalt 16 aastased Lõuna-Eesti noored ja nende juhendajad, kes soovivad teha programmi Euroopa Noored raames koostööprojekte Lätiga. Seminari töökeeleks on inglise keel. Kandideerimistähtaeg 25. september. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/5008
  Koolitus „Vabatahtlike kaasamine noorsootöösse“ 10. ja 17. oktoobril Põltsamaal
  Koolitusel tutvustatakse vabatahtlikke motiveerivaid faktoreid, hinnatakse organisatsioonide võimalusi vabatahtlike kaasamiseks ja aidatakse osalejatel visandada plaan, kuidas nad saavad vabatahtlikke oma organisatsiooni tegevustesse kaasata. Kandideerimistähtaeg 28. september. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/4988
  Euroopa vabatahtliku teenistuse infopäev 11. oktoobril Tallinnas
  Infopäevale on oodatud organisatsioonide esindajad, kes soovivad programmi Euroopa Noored toel oma organisatsiooni võtta välisvabatahtlikke või olla toeks Eesti noortele välismaale vabatahtlikku teenistusse siirdumisel. Tutvustatakse Euroopa vabatahtliku teenistuse kasu ja väärtust organisatsioonidele. Registreerumistähtaeg 2. oktoober. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/5018
  Osale Euroopa Noored väärtuste õpitoas 6. oktoobril Raplas
  Õpitoas käsitletakse väärtusi töös noortega, tutvustatakse programmi Euroopa Noored ning Euroopa Noored Väärtuste kogumikku, kui praktilist tööriista väärtuste teema käsitlemiseks töös noortega. Õpituppa on oodatud Raplamaa õpetajad, huvijuhid, noorsootöötajad, noortejuhid jt. Registreerumistähtaeg 2. oktoober. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/5017
  Koolitus „Märka ja tegutse“ 14. oktoobril Tartus
  Koolitusel arendatakse sotsiaalse ettevõtlikkuse oskusi: õpitakse ühiskondlikke probleeme märkama, arendatakse erinevaid ideid nende lahendamiseks ning vaadatakse, mida ja kuidas saavad osalejad nende lahendamiseks ette võtta. Koolitusele on oodatud 16-30aastased noored. Kandideerimistähtaeg 3. oktoober. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/5019
  Rahvusvahelise noorsootöö koolitus 27.-29. oktoobril ja 29. novembril Põlvas
  Koolitusel käsitletakse Eesti ja rahvusvahelise noorsootöö seoseid, rahvusvaheliste projektide juhtimist, rahvusvahelise noorsootöö võimaluste mitmekesisust jpm. Kandideerimistähtaeg 13. oktoober. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/4990
  Nimeta kandidaat hea eeskuju stipendiumile
  Taaskord on Teil võimalus kinkida oma noorele sõbrale stipendium 1300 € väärtuses. Stipendium on mõeldud võitjale õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides. Haara kohe sulepea, sest Hea Eeskuju 2011 võitja esitaja sõidutab Evenor Londonisse. Kandidaate on aega esitada vaid 16. oktoobrini. Lisainfo: www.noortekonverents.ee
  Ideekonkurss: „Parem maailm – see on Sinu teha!“
  Ideekonkurss on avatud kõigile 15-30aastaste noorte gruppidele, kes soovivad programmi Euroopa Noored noortealgatuste abil maailma paremaks muuta. Auhinnaks nõustamine, et esitada oma idee programmist Euroopa Noored rahastuse saamiseks, võimaluse osaleda koolitusel, Liis Kängsepa raamatud „Hüppasin ellu tundmatus kohas“ jm. Tähtaeg 29. september. Lisainfo: www.euroopa.noored.ee/node/4984
  Tervistedendava idee projektikonkurss 12-19.a noortele

  VastaKustuta
 3. et innustada noori mõtlema tervislikele eluviisidele ja tervist rohkem väärtustama. Tervise Arengu Instituut valib välja 6 parimat projekti, mis saavad rahastuse (kuni 640 eurot) ja mis viiakse noorte poolt ellu. Kõikidele võitjate vahel läheb jagamisele palju ägedaid ja tervistavaid seikluseid. Võistlus kestab kuni 17. oktoobrini 2011. Lisainfo: www.entk.ee/tervstedendavaideeprojektikonkurss
  Noortevaldkond meedias
  Alaealiste komisjon - kivi kingas või nurgakivi võrgustikutöös (Delfi, 31.08.2011)
  Loe edasi: www.eestielu.delfi.ee/eesti/tallinn/kristiine/elu/alaealiste-komisjon-kivi-kingas-voi-nurgakivi-vorgustikutoos.d?id=56773076
  Alaealiste tööõnnetuste arv väheneb (Postimees, 19.09.2011)
  Loe edasi: www.postimees.ee/535204/alaealiste-tooonnetuste-arv-vaheneb/
  Maailm ja mõnda
  Hääleta oma lemmikvideo poolt ja võida kinopilet
  Videokonkursile "Aeg on vaba" esitati 19 videot! Oma lemmikvideo poolt on aega hääletada 23. septembrini ja siis selgub videokonkursi võitja ning ka eriauhindade saajad! Hääletada saab ENTK Facebooki lehel ja videokonkursi lehel. Hääletajate vahel loositakse välja Coca-Cola Plaza kinkekaardid!
  Persoon
  Margus-Tarmo Pihlakas: Avastada, imestada,vaimustuda – kõik muu tuleb lihtsamalt
  [http://engine.koduleht.net/templates/entk/files/mdl_uudiskiri.php/thumb_margustarmopihlakas%5B1%5D.jpg] Margus-Tarmo Pihlakas on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuhina, mille järel asus õppima Tartu Ülikooli sotsiaal- haridusteaduskonda. Hetkel tegeleb lõputööga külalisõpilasena Lapi Ülikoolis Rovaniemis. Uurimustöö teemaks on koosluskasvatus. Koolitaja on ta tegutsenud juba alates 2003. aastast.

  Milles seisneb Teie töö? Kirjeldage oma tüüpilist tööpäeva?

  Kõigepealt tuleb ära mainida, et koolitus moodustab minu tööst vaid veepease jäämäetipu, mis kõigile osapooltele selgelt näha on. Kui tüüpine on aga võrdne igapäevasega siis minu tööpäevad jagunevad hoopis konkreetseks ettevalmistuseks ja inspireerivaks ettevalmistuseks. Konkreetse ettevalmistuse eesmärk on kokkupanna koolitus, mõeldes kokkulepitud teemale, sihtgrupile ja ajale. Inspireeriv ettevalmistus on aeg, kui ma saan luua midagi uut. See võib puudutada konkreetset teemat näiteks meeskonnakoolitust siis on mul võimalus lugeda kirjandust, valida paremaid meetodeid, valmistada ette tehnilisi vahendeid.
  Kuid inspiratsiooniks võib olla ka midagi väga valdkonna kauget näiteks meditatiivne rabamatk, hea film,mõnus juturaamat või Fred Jussilik tark molutamine

  VastaKustuta
 4. Mis valmistab Teile töös kõige suuremat rõõmu?

  Nii nagu kõigil noorsootöötajatel on ka minu töö sisuks peamiselt mitteformaalse hariduse pakkumine. Ma pole kuulnud paremat noorsootöö kvaliteedi kriteeriumit, kui see et hea töö tulemusena hakkavad noortel silmad särama. Ma arvan, et see tunnus võtab hästi kokku ka minu eesmärgi koolitajana. Ma tahan aidata koolitusel osalejatel saavutada seda mida nad tahavad saavutada kiiremini ja lihtsamalt. Kui me oleme ühes ruumis ja me jõuame tõdemuseni, et muutus on toimunud ja osalejatel silmad säravad – no vot see tekitab ikka ääretut suurt rõõmu.

  Kui Teie oleksite haridus-ja teadusminister, siis mis oleks esimene asi, mida Te noortevaldkonna arendamiseks teeksite?

  Koolitaja töö iseloomuks on külastada paljusid organisatsioone ja saada nendega väga lähedalt tuttavaks. Tahtmatult tekib nii üldpilt ja nägemus, kus tahaks kiiresti midagi ära teha. Näen, et Eestis peab erilise tähelepanu alla võtma regionaalse arengu. Noortevaldkonna kontekstis oleks see siis maanoorte areng ja maal tehtava noorsootöö toetamine. Eriti aktuaalseks on see muutumas lähiajal, kui suletakse koole, poode ja vähendatakse transpordi võimalusi maal. Kiirelt on vaja ellu viia lahendused, mis aitaks säilitada elu väljaspool nelja Eesti suuremat linna. Paraku ei aita enam ajutistest projekti rahadest, millest piisaks suvelaagri läbiviimiseks vaid mõtlema peab suuremalt, loovamalt ja tulemuslikumalt.

  Mida peate enda tööalaseks suurimaks kordaminekuks?

  Ennekõike olen ma rahul sellega, et mul on võimalus sellist tööd teha. Enda areng, suhtlemine, rikastavad inimesed need kõik moodustavad ühest küljest minu töö sisu, teisalt on nad ka minu suurimaks kordaminekuks.

  Loomulikult olen ma õnnelik kui partneritega koostöö sujub või kui on võimalus luua oma käe järgi pikem arendusprogramm, siiski suurima rahu annab lihtsalt teadmine, et oled teel…

  Mis on Teie arvates noorsootöötaja kolm kõige olulisemat omadust?

  Avastada, imestada,vaimustuda – kõik muu tuleb lihtsamalt

  Kui mõtlete oma töövaldkonna peale, siis millised on soovitused mida noortele annaksite?

  Räägin parem ühe loo…
  Kahe künka vahel oli suur lambakari. Emalõvi oli tiine ja sünnitas hüppe ajal. Ta poeg kukkus lambakarja keskele, lambad kasvatasid ta üles ning muidugi uksus ta ka ise, et on lammas. Imelik see tundus, sest ta oli palju suurem ja erinev. Ta kasvatati üles taimetoidulisena.
  Ta kasvas suureks ja ühel päeval tuli vana lõvi, kes otsis süüa, karja lähedale ega uskunud oma silmi. Lammaste keskel on kogu oma vägevuses noor lõvi ning lambad ei karda teda, Ta unustas nälja ja hakkas lambakarja järele jooksma. Asi läks aga aina mõistatuslikumaks, sest noor lõvi jooksis koos lammastega eest ära. Lõpuks sai ta noore lõvi kätte. Noor nuttis ja halas ja palus vana lõvi, et too ta oma rahvaga minna laseks. Ent vana lõvi rebis ta läheduses oleva järve juurde, see oli tasane järv,mille pind oli sile kui peegel - ja sundis teda vee pealt oma peegelpilti vaatama ja vana lõvi oma ka. Toimus äkiline muutus, hetkel, kui noor lõvi nägi, kes ta on, möirgas ta metsikult - terve org kajas noore lõvi möirgest vastu. Ta polnud varem kunagi möiranud, sest polnud kunagi arvanud, et ta on keegi muu, kui lammas.
  Vana lõvi ütles: "Mu töö on tehtud, nüüd on kõik sinu kätes. Kas sa tahad oma karja juurde tagasi minna?" Noor lövi naeris: "Anna andeks, olin täiesti unustanud, kes ma olen ja olen väga tänulik, et aitasid meenutada."

  Uudiskirjaga liitumine: www.entk.ee
  Juhul kui te ei soovi uudiskirja edaspidi saada, andke sellest palun märku aadressil jaanika.palm@entk.ee
  Kui te mingi põhjusel ei näe uudiskirja korrektselt, siis soovitame vaadata ENTK koduleheküljelt www.entk.ee/uudiskiri

  [http://engine.koduleht.net/templates/entk/images/bottom.jpg]

  VastaKustuta