esmaspäev, 18. juuli 2011

EAS katab 100% ettevõtlikkusprojekti kulud

1 kommentaar:

 1. Saadame infot EASi ja KIKi lähenevate konkursside kohta.

  * Ettevõtlikkusprojektide konkurss
  EAS algatas ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 25. juuli.
  Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud nii alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, õpilastele-üliõpilastele kui ka õpetajatele-õppejõududele. Toetus katab kuni 100% abikõlblikest kuludest.

  http://blog.projektid.ee/ettevotlikkusprojektid

  * EASil on jätkuvalt toimiv ettevõtetele ja FIE-dele suunatud programm, mille peamiseks eesmärgiks on suurendada taotleva ettevõtte konkurentsivõimet, tõstes ettevõtte töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset. Toetust saad taotleda järgmisteks kulutusteks:
  • juhtimiskoolitus,
  • erialane täiendkoolitus,
  • väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine,
  • nõustamisteenus.

  http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste

  * KIKi konkursi "Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks" toetuse andmise eesmärk on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ja enregiatootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine. Tähtaeg 15. august.
  http://blog.projektid.ee/taastuvenergiaallikate-energia/

  * KIKil on avatud ka nö tavaline keskkonnaprogramm, sama tähtajaga, mis jaguneb 8 alaprogrammiks
  http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

  Teie ideede analüüs ja kulutuste testimine on tasuta ja konfidentsiaalne. Võite esitada projektide kohta igasuguseid küsimusi: http://projektid.ee/idee.

  Projektitaotlusi koostame Teie eest meeleldi :).


  Parimat

  Tanel Käbin
  Projektikonsultant/kliendihaldur
  Projektiekspert OÜ


  | www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |

  VastaKustuta