esmaspäev, 31. jaanuar 2011

Noortevaldkonna uudised - jaanuar

2 kommentaari:

 1. Uudised
  Tänavu saavad noortelaagrid riigilt varasemast suurema toetuse
  Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel 2011. aastaks enam kui 825 tuhat eurot projekt- ja püsilaagrite toetuseks ning laagrijuhtide ja -kasvatajate koolitusteks, mis on 6 protsendi võrra rohkem kui möödunud aastal. Eestis tegutseb 25 püsilaagrit ja hulgaliselt projektlaagreid. Riiklikust programmist saavad toetust noortelaagrites viibimiseks igal aastal ligi 30 000 noort. Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2011“ koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainformatsioon: www.entk.ee/noortelaagritetoetus2011
  Valminud on avatud noortekeskuste olukorra kordusuuring
  Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt läbiviidud noortekeskuste kordusuuringu eesmärgiks oli anda ülevaade noortekeskuste olukorrast kolmes valdkonnas: noortekeskuste toimemehhanismid, noortekeskuste panus ühiskonda ja noortekeskuste elujõulisus. Uuringu tellis Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Lisainfo: www.entk.ee/ankideolukorrauuring
  Noorteseire kättesaadav uuel veebilehel
  Veebileht www.noorteseire.ee pakub kasutajale võimalusi otsida ja alla laadida noori puudutavaid andmeid, lugeda analüüse ja ülevaateid ning otsida uuringuid ja teadustöid. Andmete hulk täieneb pidevalt. Noorteseiret rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ vahenditest. Seire tegevusi suunab programmi elluviija Eesti Noorsootöö Keskus. Noorteseiret arendatakse ja rakendatakse koostöös SA-ga Poliitikauuringute Keskus Praxis.
  Avatud on noorte tööpuuduse teemaline konsultatsioon
  10. jaanuaril algas Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel teine üleriigiline noortekonsultatsioonide voor noorte tööhõive teemadel, mille raames on kõikidel 15-30aastastel noortel online-küsimustiku ja ümarlaudade vahendusel võimalik avaldada oma arvamust parandamaks tööhõivepoliitikat. Lisaks toimuvad 22. jaanuaril Tallinnas, Tartus ja Narvas ka ümarlauad, kuhu kõik 15-30aastased huvilised noored on oodatud tööpuuduse lahenduste üle arutlema. Lisainformatsioon ja online-küsimustik: www.entk.ee/noortetoopuudusekonsultatsioon
  Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. veebruaril
  Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4246
  Valminud on õppefilmide “Tegi pätti” uus kogumik
  Kuriteoennetuse Sihtasutus hakkas jaanuaris levitama möödunud aastal valminud õppefilmide kogumikku “Tegi pätti 6-7-8-9”, mis sisaldab nelja lühifilmi ja kaasas olevat käsiraamatut. Nii filmid kui raamatud on eesti ja vene keeles. Need on mõeldud kasutamiseks põhikooli teise ja kolmanda astme (4.-9. kl) õpilaste seas preventiivsete tundide ja loengute andmisel. Levitatavad materjalid käsitlevad alaealiste süütegusid – väärtegusid ja kuritegusid, tutvustatakse erinevate institutsioonide tööd (politsei, prokuratuur, kriminaalhooldus, vangla) ning seadusandlust, samuti esinevad ka seadust rikkunud noored ise. Lisainfo: www.entk.ee/tegipatti

  VastaKustuta
 2. Kuulutused
  Mõttehommik „Noorteseire – mis, kellele, milleks?“
  Praxise mõttehommikul otsitakse koos osalejatega vastuseid küsimustele: millised teadmised noorte kohta aitaksid muuta tööd tõhusamaks ja tulemuslikumaks, kuidas neid teadmisi luua ja jagada ning kuidas noorteseire saaks parimal moel kaasa aidata teadmistepõhise noortepoliitika arendamisele? Mõttehommik "Noorteseire - mis, kellele, milleks?" toimub 20. jaanuaril kell 10.00-13.00 Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses Struve I saalis. Noorteseire mõttehommikut rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ vahenditest ning korraldajaks on SA Poliitikauuringute Keskus Praxis. Lisainformatsioon: www.entk.ee/noorteseiremottehommik
  Infopäevad „Tõhusad vahendid noortele tööellu sisenemiseks“
  Eesti Noorsootöö Keskus kutsub osalema infopäeval „Tõhusad vahendid noortele tööellu sisenemiseks“, kus tutvustatakse piirkondlikke noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste pakutavaid teenuseid, noortele suunatud CV koostamise portaali Stardiplats.ee ning hariduse – ja karjääriplaneerimist toetavat portaali Rajaleidja.ee. Infopäevad toimuvad Tallinnas (20. jaanuar), Pärnus (25. jaanuaril), Jõhvis (27. jaanuar) ja Tartus (2. veebruaril). Infopäevi rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ vahenditest ning korraldajaks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainformatsioon ja registreerumine: www.entk.ee/infopaevtohusadvahendidnoorteletooellusisenemiseks
  Koolitus „Competences for ALL“
  Rahvusvaheline koolitus "Competences for ALL" vähemate võimalustega noortele töötavatele inimestele Antwerpenis, Belgias 5.-11. mail. Koolituse eesmärgiks on tõsta osalejate teadmisi mitteformaalse õppimise protsessist ja vähemate võimalustega noorte oskuste hindamisest. Koolitusel tutvutakse erinevate hindamismeetodite ja -lähenemistega ning vahetatakse häid kogemusi, kuidas noorte oskuste õige hindamine võib parandada nende võimalusi tööturul hakkamasaamisel. Koolitusele oodatakse noorsootöötajaid, noortejuhte, projektijuhte jt, kes töötavad vähemate võimalustega noortega. Töökeel inglise keel. Kandideerimise tähtaeg 31. jaanuar. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4275
  Noortevaldkond meedias
  Swedbank toetas noorte ettevõtlusprojekte poole miljoniga (Delfi, 16.01.2011)
  Loe edasi: http://majandus.delfi.ee/news/uudised/swedbank-toetas-noorte-ettevotlusprojekte-poole-miljoniga.d?id=38522629
  Noori töötuid on ligi 30 protsenti kõigist töötutest (Tarbija24, 13.01.2011)
  Loe edasi: www.tarbija24.ee/?id=371563
  Noorteühenduste liit peab MTÜ-ga ühinemise nõudeid liiga jäigaks (ERR uudised, 10.01.2011)
  Loe edasi: http://uudised.err.ee/index.php?06222218
  Kati Plukk: Noored, pange end tööturul maksma! (Delfi, 06.01.2011)
  Loe edasi: www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/kati-plukk-noored-pange-end-tooturul-maksma.d?id=37896229
  Maailm ja mõnda
  Algas noortele suunatud teavituskampaania „Tunne oma seksuaalseid õigusi“
  Eesti Seksuaaltervise Liidu noortele suunatud üle-Eestiline teavituskampaania „Tunne oma seksuaalseid õigusi“ ärgitab mõtlema valikutele ja võimalustele, mis tulenevalt meie seksuaalsetest õigustest, meil kõigil on. Lisainformatsioon: www.entk.ee/tunneomaseksuaalseidoigusi


  Pisiasjus võib juhus vempe mängida, suur õnn on enda teha. Usun, et kadeda õnn pole õnn, nagu kahjurõõm pole rõõm ega mahalöömine pole võit. Voldemar Panso.


  Uudiskirjaga liitumine: www.entk.ee
  Juhul kui te ei soovi uudiskirja edaspidi saada, andke sellest palun märku aadressil jaanika.palm@entk.ee

  VastaKustuta