esmaspäev, 13. september 2010

Pärnumaa Kodukandi 21. infoleht

1 kommentaar:

 1. 21. infolehe kokkuvõte:

  * 17.08 Oravapesas Pärnumaa Kodukandi meeskonna koolitus
  * Järgmine meie juhatuse koosolek toimub 20. sept. Kell 16.00
  * Noortekoja koosolek toimub 16. sept. kell 16. 15
  * Tartumaa Tervisespordikeskuses toimus 8.–12. augustil LEADERi rahvusvaheline
  noorteseminar
  * 09-13 august toimus Jõulumäe Tervisespordikeskuses juba traditsiooniks saanud Tahkuranna valla laste suvelaager.
  * Reedel, 20. Augustil 2010 toimus PLPK tegevuspiirkonna 10 valla ühine suursündmus - Hapukurgifestival Romantilisel Rannateel.
  * 21. augustil toimus ühenduse Pärnjõe Noored eestvedamisel Pärnjõe piirkonna spordipäev, mille läbiviimist toetas projekti „Kool meid ühendab“ raames Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
  * Murru Küla Selts annab teada koolitusest: Seened purki mitmel moel Suigu Seltsimajas

  19. septembril 2010 kell 10

  * Pärnumaa Kodukandi juhatusel on hea meel teid kutsuda ühisele motivatsiooni- ja avastusreisile Lääne- Virumaa küladesse. Reis toimub 2. ja 3. oktoobril ( L ja P) ja seda toetab Kohaliku Omaalgatuse programm.
  * Hoidistemess Olustveres juba 25.septembril!
  * Rahandusministeerium on avalikustanud eelnõu "Vabariigi Valitsuse 30.augusti 2007. a määruse nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord“
  muutmine"
  * Siseriiklikest regionaalarengu programmidest toetuse saamisest teavitamisel on rusikareegliks,

  et toetuse abil valminud infokandjad tuleb märgistada logoga „Regionaalarengu toetuseks“,

  toetust saanud projekti suuliselt või kirjalikult tutvustades tuleb viidata programmi nimele

  · Balti Uuringute Instituut on loonud andmebaasi Eesti kodanikeühendustele, mis sisaldab informatsiooni vabaühenduste tegevusi finantseerivatest fondidest nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas.

  · juulist 2009.a. kehtivad Mittetulundusühingute seaduse olulised täiendused, mida on vaja arvestada ka projektide elluviimise juures. Üheks oluliseks neist on tehingute tegemine juhatuse liikmega - § 27 (5). Selle sätte alusel juhul, kui MTÜ juhatuse liige on ka projektijuht (osutab projektile teenust) ja saab selle eest tasu, on vaja see otsustada MTÜ üldkoosolekul.

  · Liikuminel Kodukant alustas uue noorteprojektiga

  · Koolitused:

  RUUMID JA TOOTED OMANÄOLISEKS!

  INFO LIIKUMINE JA LIIGUTAMINE - MILLEST ALUSTADA?

  ÜHINGUTE JA KÜLASELTSIDE TEGEVUSE HINDAMINE

  * Uus noorteportaal Noorte Hääl.
  * Läheneb kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru tähtaeg
  * ÜF meetme "Vooluveekogude seisundi parandamine"
  * Avatud Eesti Fondi toetusprogrammid
  * Käivitunud on koolitusprogramm mittetulundusühingutele „Projektijuhtimine alustavates MTÜ-des “
  * Teadliku juhtimise konverents
  * Pärnumaa Kodukandi projekt: „Pärnumaa vabatahtliku tegevuse koordineerimine” sai rahastuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt ning alustab septembris oma tegevustega.
  * XIII TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL „Õppimine seob põlvkondi” A V A Ü R I T U S

  08.oktoober 2010 Mooste mõisa folgikoda

  Eve Sikka

  VastaKustuta