reede, 21. oktoober 2011

Rahastusmaailmas toimuv.

1 kommentaar:

 1. Hoiame Teid kursis rahastusmaailmas toimuvaga.

  * Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi “Koos on parem”, mille raames toetatakse kodanikeühenduste koostöötegevusi, info levitamist kodakondsuse taotlemise võimalustest ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2011.
  http://blog.projektid.ee/kodakondsus/

  * EASi Innovatsiooniosak
  Innovatsiooniosaku toetuse abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm. Toetuse suurus üksiktaotluse korral kuni 4000 eurot ning kuni 16 000 eurot nelja taotleja ühistaotluse korral. Toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest.
  http://blog.projektid.ee/eas-innovatsiooniosak/

  * PRIA Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3). Tähtaeg 07.november 2011.
  Toetust võib taotleda maapiirkonnas tegutsev põllumajandusettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust.
  http://blog.projektid.ee/bioenergia-investeeringutoetus/

  *EAS Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm. Tähtaeg 15. veebruar 2012.
  Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

  Toetuse taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.
  http://blog.projektid.ee/regionaalsed-investeeringud/

  * Koolitus: “Rahataotluse koostamise kunst ja tehnikad” Tallinnas, 9. november (MTÜ/avalik)
  Registreerudes enne 26. oktoobrit (sh), kehtib kiiremate soodushind 50 eurot + km 20%. Mitmekesi tulijatele lisasoodustus.
  Pange end kohe kirja: http://eurotoetus.ee/9nov/

  Kui Te koolitusele tulla ei saa, siis laadige omale üks kasulik materjal – projekti nipid. Lihtsalt, tasuta.
  http://eurotoetus.ee/10-nippi

  * Hiljuti sai toetust meie sulest tulnud projekt:
  SORTEX OÜ "Suuregabariidiliste sõidukite ja tehnika remondi ning värvimise töökoda" 6 474.52 eurot, Starditoetus

  Kui soovite leida sobiva toetuskonkursi, andke sellest märku meie tublile uuele kliendihaldurile, kes on ühtlasi hea äriplaani spetsialist - Kai Krashevski kliendihaldur@projektid.ee 626 3236, 56 212 919.  Parimat
  Markus A. Kõiv
  juhataja
  Projektiekspert OÜ

  VastaKustuta