teisipäev, 13. september 2011

KOA teabepäev 13.09 kell 13.00 Pärnu maavalitsuses

1 kommentaar:

 1. Lugupeetud Kohaliku omaalgatuse programmi huvilised,  13. septembril 2011 kell 13.00-15.00 toimub Pärnu Maavalitsuse (Akadeemia 2)
  II korruse saalis Kohaliku omaalgatuse programmi teabepäev.  Teabepäeval tutvustatakse Kohaliku omaalgatuse programmi sisu, taotlusvormi
  täitmist ning aruande koostamist, esitamist, lepingu muudatust.

  Programmist ja programmdokumendi nõuetest räägib Pärnu Maavalitsuse
  regionaalarengu peaspetsialist Liina Saar.  15.00- 16.00 Näpunäited selle kohta kuidas panna kokku projekti taotlust
  räägib Pärnumaa Ettevõtluse - ja Arenduskeskuse MTÜ-de konsultant Krista
  Habakukk.  2011. aastal KOA programmi sügisese taotlusvooru tähtaeg on 3. oktoober
  kell 16.30. Taotlusi ootame Pärnu Maavalitsuse hoones, IV korrus tuba 406.
  Taotlusi võib esitada ka elektroonselt, digitaalselt allkirjastatuna
  aadressile mv@mv.parnu.ee.  Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade
  konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Programmi
  valdkondadeks on:

  • kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine;

  • kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine;

  • kohaliku elukeskkonna parandamine.  Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas:

  1) maapiirkondades (alla 2 500 elanikuga asulad)

  2) linnapiirkondades (üle 2 500 elanikuga asulad Rahvasitkuregistri
  01.jaanuari seisuga).

  Taotlusi programmi vahenditest toetuste saamiseks võivad esitada tegutsevad
  seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused,
  mille liikmeteks või asutajateks on füüsilised isikud.  Programmi kaudu eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on 12
  kuud. Toetuse suurus kohaliku ja maakondliku tähtsusega projektidele on kuni
  1 600 (üks tuhat kuussada) eurot. Projektidesse peab olema kaasatud
  taotlejapoolne omafinantseerimine või tema koostööpartnerite poolne
  kaasfinantseerimine vähemalt 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.

  Menetlemiskorra ja taotlusblanketi leiate EAS-i kodulehelt www.eas.ee.  Osalemine on tasuta. KOA teabepäevale registreerida tel. 44 79 726 või
  e-posti aadressil liina.saar@mv.parnu.ee.  Liina Saar


  Regionaalarengu peaspetsialist

  Pärnu Maavalitsus


  Tuba 305


  44 79 726


  liina.saar@mv.parnu.ee

  VastaKustuta