kolmapäev, 31. august 2011

Lähenevad projektikonkursid

1 kommentaar:

 1. Saadame lähenevate konkursside infot. NB! Kõiki konkursse tutvustame ka koolitustel. Homme, 1. septembril on soodustähtaeg registreerimiseks. Vt www.fondid.ee/ari.

  * SA Innove „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“. Taotlusi võetakse vastu kuni 3. oktoobrini 2011.a

  Voor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas:
  1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele:
  1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks või töövõime parandamiseks;
  2) töökohal tervisliku toitumise edendamine;
  3) regulaarse liikumisharrastuse soodustamine ja seda takistavate tegurite vähendamine.
  2. Tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende tööealistele lähedastele tööturule naasmist või püsimist toetavate teenuste vajaduste hindamine ja süsteemne arendamine paikkonnas.
  3. HIV positiivsete inimeste tööturule naasmisele või püsimisele suunatud tegevused, sh koolitamine ja teavitamine sotsiaalse märgistamise vähendamiseks.
  5. Töökoha tervise tegevuskavade koostamiseks:
  1) töökohtade terviseolukorra ja tervisemõjurite kaardistamine ning selleks koolituse või nõustamise pakkumine;
  2) töökohtade tervise tegevuskavade koostamiseks koolituse või nõustamise pakkumine.

  Vt täpsemaid tingimusi
  http://blog.projektid.ee/innove-tervislik/

  Veel avatud:
  * Eesti–Läti programmi taotlusvoor, mille fookuses on kohalike kogukondade koostööprojektid. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoobril 2011.
  Lähemalt http://blog.projektid.ee/eesti-lati
  * Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid 2011. Tähtaeg 12. september.
  http://blog.projektid.ee/maapiirkonna_majandustegevus/.
  * EAS Regionaalsed investeeringutoetused. Tähtaeg 15. september.
  http://blog.projektid.ee/regionaalsed-investeeringud/.
  * KÜSKi taotlusvoor sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise projektide toetamiseks. Tähtaeg on 15. september.
  http://blog.projektid.ee/sotsiaalse-ettevotluse-ariplaan
  * EAS Tööstusettevõtja nõustamise toetust saab taotleda "Teadmiste ja oskuste arendamise programmi" raames
  http://blog.projektid.ee/toostusettevotja-noustamine/
  * EAS stardi- ja kasvutoetuse programm
  http://www.fond.ee/starditoetus/


  * Neid ja veel paarikümmet konkurssi tutvustame koolitusel “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada”.
  Koolitused annavad osalejale teadmised ja oskused, mida läheb vaja edukaks raha taotlemiseks. Esimene on mõeldud mittetulunduslikule ja avalikule sektorile, teine on eriti kasulik ärisektori inimestele. Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või soovi korral kommenteerime Teie projektide ideesid.


  08. sept. (mtü/avalik) www.fondid.ee/mty
  15. sept. (ärisektor) www.fondid.ee/ari (NB! soodustähtaeg 1. september, sh)

  Esmane konsultatsioon ja väärt nõu on ikka tasuta.

  Parimat
  Tanel Käbin
  Projektikonsultant/kliendihaldur
  Projektiekspert OÜ
  | www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |

  VastaKustuta