kolmapäev, 31. august 2011

IV Fotokonkurss 2011 ÕPPIMINE SEOB PÕLVKONDI 22.08 – 19.09.2011

1 kommentaar:

 1. 1. Konkursi eesmärk
  Konkursi eesmärk on juhtida tähelepanu täiskasvanute õppimisele ja väärtustada elukestvat õppimist.
  Konkurss on korraldatud Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames IV Fotokonkurss “Õppimine seob põlvkondi” 22.08-19.09.2011
  2. Osavõtuõigus
  • konkursil võivad osaleda kõik huvilised, v.a. žürii liikmed;

  3. Võistlustööde arv
  Üks autor võib esitada kuni 3 võistlustööd

  4. Pildistamise teema
  Peateema: Õppimine seob põlvkondi
  • Õppimine kui tegevus;
  • õppimine pere ja/ või töö kõrvalt;
  • töökohapõhine õppimine, õppimine ettevõttes;
  • õppeprotsessis valminud töö.

  5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine
  Pildid esitada paberkandjal ja digitaalselt:
  1) paberkandjal fotod formaadis A4 (24x30) tuleb saata või tuua aadressile: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Täiskasvanute koolituse osakond, Niidupargi 8/12, Pärnu , märgusõnaga “Õppimine seob põlvkondi”, foto tagaküljele lisada foto teema nimi, autori nimi ja vanus;
  2) NB! Eraldi lehel A4 lisada foto lühikirjeldus - kus pildistatud, mis ajal pildistatud, fotol oleva sündmuse kirjeldus); autori kontaktandmed (kodune aadress, telefon, e-mail).
  3) digitaalselt aadressile gerli.ollino@hariduskeskus.ee , märgusõnaga “Õppimine seob põlvkondi”, fotode suurus maksimaalselt 1MB (soovitav failiformaat .JPG), pärast fotode saatmist oodake kindlasti oma e-mailile ka korraldajapoolset kinnitust ööpäeva jooksul, et fotod on kätte saadud, kui kinnitust ei tule, siis Teie fotodega e-mail pole korraldajateni jõudnud.
  Lisainfot konkursi kohta saab meili aadressilt sirje.pauskar@hariduskeskus.ee ja telefonil 55642968.

  6. Zürii ja mida hinnatakse
  • Võistlevaid fotosid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad tunnustatud fotograafid ja kunstnikud.
  • Hinnatakse teemakohasust, originaalsust, hetke tabamist, väljendusrikkust ja emotsionaalsust, loovust ning tehnilist ja kunstilist taset.

  7. Konkursi ajakava
  Konkurss algab 22.08.2011
  Fotode laekumise viimane tähtaeg on 19. september 2011

  8. Pärast konkurssi
  Komplekteeritakse võistlustöödest näitus. Näitus toimub Pärnu Maavalitsuse Trepi galeriis. Võitjad kuulutatakse välja 11. oktoobril kell 11.00 Täiskasvanud Õppija Nädala Pärnumaa Foorumil (toimumiskoht Pärnu Maavalitsuse saal), kus esitletakse võitnud fotosid digitaalselt.
  Fotosid näeb üles laetuna portaalis www.fotki.ee ja facebookis, osalistele saadetakse link/kutse konkursile esitatud fotode vaatamiseks.

  9. Premeerimine
  • Fotokonkursi võitjaid tunnustatakse 11.10.2011 toimuval Täiskasvanud Õppija Nädala Pärnumaa Foorumil ja esitletakse võitnud fotosid digitaalselt.
  • Fotokonkursi parimate tööde autorid saavad premeeritud.

  10. Korraldaja õigused
  Konkursile esitatud fotosid ei tagastata, konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursil osalevaid fotosid interneti koduleheküljel, meediaväljaannetes, üritustel ja trükistel tasuta ilma autoritasu maksmata. Esitatud tööd kuuluvad peale konkurssi korraldajatele ning neid ei tagastata.

  11. Vastutus
  Fotode saatja vastutab esitatud fotode autorluse ja muude andmete õigsuse eest.

  12. Konkursi korraldajad
  Pärnumaa Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) korraldajad http://www.facebook.com/mobileprotection#!/pages/P%C3%A4rnumaa-T%C3%A4iskasvanud-%C3%95ppija-N%C3%A4dal/127229007354759

  VastaKustuta