teisipäev, 17. mai 2011

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed

1 kommentaar:

 1. SA Innovel avanes taotlusvoor meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”. Tähtaeg on 27. juuni.

  Toetatakse:
  * sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja järelevalvet pakkuvad sotsiaalteenused võimaldamaks lapsevanema tööturule sisenemist, sh vajadusel teenusel oleva lapse transpordikulude hüvitamine (teenusele ja tagasi);
  * tööealisele 15-64 (k.a) aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut või kinnipidamiskohast vabanenule tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;
  * puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja isikliku abistaja transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist.

  Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest.
  Projektitaotlusi on oodatud esitama juriidilised isikud, FIEd, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused.
  Lähem info http://blog.projektid.ee/esfhoolekandemeetmed/

  Oleme koostanud hulgaliselt edukaid projekte Innovele. Kui soovite, et aitame projektidokumentatsiooni koostamisel, võtke palun ühendust Tanel Käbiniga (kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236). Ideid saate tasuta ja konfidentsiaalselt testida www.projektid.ee/idee.

  Kui plaanite ise projekti kirjutada, saate kindlasti abi veebipõhiselt kursuselt, kus saab õppida koostama projekti (täitma projektitaotluste lahtreid, koostama eelarvet (sh valemitega näidised), analüüsima vigu jne). Kursusel on ka palju näiteid SA Innove taotlusvormide lahtritest, eelarvest, eelarve seletuskirjast, hindamiskriteeriumitest ning fondi tagasisidest. Alustage kohe http://e-kursus.projektid.ee.

  Äriühingutele tutvustame käesolevat ning veel ca 20 rahastusvõimalust koolitusel, 26. mail. Tegu on viimase koolitusega enne sügist!
  http://toetus.projektid.ee/26mai. Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone ja saame kommenteerida Teie projektide ideesid.


  Parimat

  Markus A. Kõiv
  juhataja
  Projektiekspert OÜ

  | info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |

  VastaKustuta