esmaspäev, 7. märts 2011

Projektikonkursid firmadele: Leader, PMN; MTÜdele: KÜSK, MEIS

1 kommentaar:

 1. Saadame lähenevate tähtaegadega konkursside infot. Kui soovite abi projektide koostamisel, andke julgelt teada.

  * Panime kokku ülevaate ettevõtetele suunatud Leader meetme tähtaegadest. Hiidlaste Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Kirderanniku Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Mulgimaa arenduskoda, Paik, Piiriveere Liider, Põhja-Harju Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Raplamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Saarte Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Võrtsjärve Ühendus, Võrumaa Partnerluskogu.
  Vt, millisest Teie ettevõte toetust saada võiks:
  http://blog.projektid.ee/leader-firmadele/

  * Põhja- ja Baltimaade konkurentsivõime suurendamiseks maailmas saavad ettevõtted toetust erialasteks kohtumisteks, võrgustikutegevusteks (seminaride ja töötubade korraldamiseks), praktikumideks ja õppereisideks. Tähtaeg 31. märts.
  http://blog.projektid.ee/pmn-ettevotluse-ja-toostuse-mobiilsusprogramm

  * KÜSK Kaasava planeerimise taotlusvoor, 10. märts. Toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuühenduste ja avaliku võimu või kodanikuühenduste omavahelise planeeringute alase koostöö arendamisele, tõstmaks kodanikuühenduste võimekust planeerimisprotsessis kaasa rääkida ning sellega parandada planeerimistegevusi.
  http://blog.projektid.ee/kysk-kaasav-planeerimine

  * Konkurss lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumitele, 14. märts. Eesti keele õpe noorte suvelaagris, 16. märts
  http://blog.projektid.ee/meis

  * Kui olete ettevõte (ka alustav), siis on meil pakkuda Teile koolitus juba järgmisel nädalal: „Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ning kuidas koostada edukat äriplaani" Tallinnas 9. märtsil. Tutvustame teiste hulgas järgmisi meetmeid:

  Starditoetus, Kasvutoetus, Stardilaen, Ekspordi arendamise toetus, Teadmiste ja oskuste arendamise toetus, Arendustöötaja kaasamise toetus, Innovatsiooniosak, Tootearenduse toetus, Turismiturunduse programm ettevõtjatele, Eesti-Läti programm, Eesti-Läti-Vene programm, Kesk-Läänemere programm, Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfondi toetused, Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus, Leader programm, Ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm, Piirkondliku arengu kavandamise programm, Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus jt.
  http://toetus.projektid.ee/arisektor

  6. aprillil on MTÜdele ja avalikule sektorile mõeldud koolitus. Saadame lähema info peatselt.


  Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Idee sobivust konkurssidele saate TASUTA testida siin: http://www.projektid.ee/idee.  Parimat

  Tanel Käbin
  Projektikonsultant/kliendihaldur
  Projektiekspert OÜ


  | www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |

  VastaKustuta